LIM steg 1


Steg 1A
Vad Àr Medborgarskolan

Historik
Idén till Medborgarskolans logotyp föddes vid Gimo damm i Uppland i november 1940, dÀr initiativtagarna kastade en sten i vattnet för att manifestera studieförbundetstillkomst.
Ringarna som bildades pÄ vattnet blev en symbol för hur kunskapen
som gavs i studiecirklarna skulle spridas frÄn den lilla gruppen ut i samhÀllet.
Studieförbundet hade Gimoskolan som bas och centralt kansli fram till 1948.
Verksamheten bedrevs i form av korrespondensstudier för grupper och enskilda och var till att börja med ensidigt inriktad pÄ samhÀllsfrÄgor.
1948 flyttade Medborgarskolan sitt kansli till Uppsala och dÄ bröts den mycket nÀra administrativa bindningen till Högerpartiet. Vid den tiden hade de nuvarande principerna för statligt stöd till folkbildningsarbete och studiecirkelverksamhet börjat tillÀmpas (juli 1947), och Medborgarskolan kunde börja leva sitt eget liv.


Organisation
Medborgarskolan har cirka 80 lokalkontor och bedriver verksamhet i ca 230 kommuner.
Basen i Medborgarskolan Àr lokalkontoren. DÀr utvecklas och bedrivs vÄr folkbildnings- och utbildningsverksamhet.
Lokalkontoren Àr juridiskt organiserade i regioner. PÄ regional nivÄ bedrivs utvecklingsverksamhet, ledar- och personalutbildning, uppföljning och utvÀrdering samt annan verksamhet som stöder lokalkontoren.
Medborgarskolans riksorganisation (med huvudkontor i Uppsala) har det operativa lednings- och samordningsansvaret för Medborgarskolans övergripande verksamhetsplanering.
HÀr finns Àven den nationella redovisningscentralen.
20130108_141015_0.jpg
Klicka pÄ lÀnkarna nedan för att se avsnittets filmer. Lösenord: MedisSteg 1B
Ledarens olika roller

Pedagogisk ledare
Som ledare i Medborgarskolan ska du vara guide till kunskap, ledare för en grupp och lÀrare i ett Àmne. Beroende pÄ kurstyp kan din ledarroll variera. I en Mervetarcirkel Àr du i första hand en guide och gruppledare, medan du i en datakurs frÀmst iklÀr diglÀrarrollen.
Oberoende av vilken ledarroll du har ansvarar du för att tillsammans med deltagarna faststÀlla mÄlen för kursen. Det Àr ocksÄ ditt ansvar att hjÀlpa samtliga deltagare att nÄ mÄlen.
Alla mÀnniskor Àr olika vilket innebÀr att du mÄste ta hÀnsyn och anpassa undervisningen till deltagarnas olika förutsÀttningar. En del tips och rÄd kan du fÄ i textdokumenten, andra frÄn din kontaktperson och kolleger. Du Àr fri att göra pÄ det sÀtt som passar dig och deltagarna bÀst.

20130108_141353_0.jpg
Klicka pÄ lÀnken nedan för att se avsnittets film. Lösenord: Medis

Steg 1
Ledare i praktiken

PLANERING
TvÄ planeringshorisonter

För att genomföra en bra kurs krÀvs att du planerar pÄ tvÄ nivÄer. Den första nivÄn Àr
kursen som helhet. Det handlar om att skapa ett bra flöde och en bra ordningsföljd pÄ
det som ingÄr i kursen. I huvudsak handlar det om frÄgorna vad som ska vara med,
nÀr och varför.
Den andra nivÄn handlar om varje enskilt kurstillfÀlle. DÄ gÀller det att planera
hur ett kurstillfÀlle bör lÀggas upp, för att pÄ bÀsta sÀtt hjÀlpa deltagarna att lÀra sig
och att utvecklas.
En kursplan fÄr aldrig bli en regelbok som ska följas. Som ledare mÄste du hela
tiden vara lyhörd för deltagarnas behov och önskemÄl. En förutsÀttning för att kunna
vara flexibel och stimulera olika slags deltagare Àr att du har gjort en noggrann planering.
Det Àr viktigt att du kan glömma dig sjÀlv och koncentrera dig pÄ deltagarna.


20130108_141448_0.jpg
Klicka pÄ lÀnkarna nedan för att se avsnittets filmer. Lösenord: Medis