LIM steg 3


Steg 3A
Medborgarskolans kärnvärden och inlärningsteorier

Vad är didaktik?
Vi har tidigare tittat på vad som är typiskt för den humanistiska pedago­gen, eller den humanistiske didaktikern. Innan vi går vidare ska vi enas om vad begreppet didaktik innebär.
I sin mest allmänna betydelse är didaktik detsamma som läran om undervisning, eller undervisningskonsten. En didaktiker är, enligt svenska akademins ordlista, detsamma som den som undervisar. Di­daktiken handlar om undervisningens varför, vad och hur, det vill säga motiv och syften, innehåll och tillvägagångssätt. Didaktiken handlar om
‚ÄĘ valet av inneh√•ll och metoder
‚ÄĘ motiveringarna f√∂r dessa i undervisning i olika √§mnen och samman¬≠hang
(i motsats till pedagogiken som behandlar undervisningens och läran­dets historia, sociala och psykologiska förutsättningar).


Medborgarskolans kärnvärden har sin grund i humanismen, men har också starka beröringspunkter med olika inlärningsteorier. Här följer några kortfattade exempel på hur våra kärnvärden hänger ihop med några välkända teorier om inlärning.

20130108_154842_0.jpg
Klicka på länkarna nedan för att se avsnittets filmer. Lösenord: MedisSteg 3B
Hur går jag vidare?

(Individuell komihåglapp)

Eftersom LIM på distans bygger på individuellt arbete har du ingen att diskutera med, fundera därför själv över nedanstående frågor.
Ta upp eventuella frågor och synpunkter med din kontaktperson på Medborgarskolan.

  • Vilka fem punkter skulle st√• p√• din komih√•glapp som du har i fickan n√§r du som ledare st√•r inf√∂r din grupp?
  • √Ąr det n√•gonting som du saknat i introduktionen? Finns det n√•got som Medborgarskolan kan g√∂ra f√∂r att ytterligare underl√§tta f√∂r dig som ledare?20130108_225518_0.png
Steg 3C
Ledarutveckling inom Medborgarskolan

Medborgarskolan erbjuder dig efter LIM ett brett utbud av ledarutbildningar som vi hoppas ska ge inspiration, pedagogiska redskap och viss kompetenshöjning inom ditt eget ämnesområde. Utbildningarna är helt kostnadsfria för dig.
Information om aktuella utbildningar innevarande termin får du av din kontaktperson på Medborgarskolan.
Presentationsblad finns för varje ledarutbildning. Utbildningarna hålls oftast
på lördagar och leds av välkvalificerade pedagoger med stor kännedom om folkbildningens villkor.

20130108_225906_0.jpg