Vad Àr folkbildning?

Folkbildning genom studieförbund

Det samhÀllsstödda folkbildningsarbetet sker i studieförbund, med frÀmst studiecirklar och olika kulturverksamheter, och inom folkhögskolor, med bÄde lÄnga och korta kurser och kulturaktiviteter.

En stor del av folkbildningsarbetet, bÄde i studieförbund och i folkhögskolor, sker i nÀra samarbete med de folkrörelser och andra organisationer som antingen Àr medlemmar i studieförbund eller huvudmÀn för folkhögskolor.

I över hundra Är har mÀnniskor i Sverige samlats för att tillsammans studera pÄ egna villkor, ta del av förelÀsningar och delta i kulturprojekt. DÄ som nu var motiven att stÀrka sina möjligheter att pÄverka de egna livsvillkoren och ofta att pÄverka och förÀndra förhÄllanden i samhÀllet.

En demokratisk samtalskultur har utvecklats inom folkbildningen, grundad pÄ tolerans mot oliktÀnkande och respekt för sakliga argument och fattade beslut. I det dagliga folkbildningsarbetet tar den sig uttryck i att deltagarna har ett stort inflytande och gemensamt Àr med och formar innehÄll och upplÀggning.

Folkbildningen finansieras till stor del genom stöd frÄn stat, regioner och kommuner.

Vid sidan av den traditionella verksamheten med studiecirklar och kurser bedriver studieförbund och folkhögskolor Àven annan verksamhet, pÄ uppdrag av samhÀllet och medlemsorganisationer.

FolkbildningsrÄdet


20130226_111013_0.jpg