Här kan du testa dina kunskaper när det

gäller vägmärken.

Endast vänstersväng tillåten

Varning för farlig kurva

Vänstersväng förbjuden

Begränsad höjd

Varning för avsmalnande väg

Begränsad vägbredd

1.

2.

Varning för farliga kurvor

Varning för blixthalka

Begränsad framkomlighet

3.

Varning för tunnlar

Varning för farthinder

Varning för ojämn väg

4.

Låg hastighet påbjuden

Varning för slirig väg

Varning för ishalka

5.

Barn tillåtet endast tillsammans med vuxen

Varning för skola

Varning för gående

6.

Varning för barn

Mötesplats för syskongrupp

Varning för lekplats

7.

Korsning med cykelled

Varning för cyklande och mopedförare

Cykeltrafik förbjuden

8.

Varning för punkteringsrisk

Varning för stenskott

Varning för svag vägkant

9.

Valfri körriktning

Avstånd uppåt är samma som nedåt

Varning för mötande trafik

10.

Lämna företräde

Varning för jordbruksredskap

Varning för annan fara

11.

Varning för järnvägskorsning utan bommar

Varning för pendeltåg

Varning för korsning med spårväg

12.

Förbud mot vägarbete

Reparation pågår

Slut på sträcka med vägarbete

13.

U-sväng förbjuden

Varning för vänstersvängar

Varning för cirkulationsplats

14.

Varning för annan fara

Väjningsplikt

Varning för stoppgräns

15.

Förbud mot parkering jämna datum

Enskild väg

Huvudled

16.

Förbjudet att köra rakt fram

Endast mötande trafik

Väjningsplikt mot mötande trafik

17.

Mötande trafik har väjningsplikt

Mötande trafik förbjuden

Dubbelfilig körbana

18.

Privat väg

Återvändsgata

Förbud mot infart med fordon

19.

Förbud mot trafik med fordon

Ej genomfart

Endast gångtrafik

20.

Förbud mot två- och fyrhjuliga fordon

Endast cykel tillåten

Förbud mot trafik med andra fordon än moped klass II

21.

Trafik med moped och motorcykel förbjuden

Förbjudet att parkera moped

Förbud mot trafik med moped klass II

22.

Ej vändplats

U-sväng förbjuden

Förbud att svänga upphör

23.

Förbud mot infart

Endast nyttofordon

Förbud mot att parkera fordon

24.

Gående hänvisas till andra sidan

Gångtrafik förbjuden

Här går du på egen risk

25.

Datum parkering påbjuden

Parkeringsförbud upphör

Förbud mot att stanna och parkera fordon

26.

Påbjuden högertrafik

Påbjuden körbana

Påbjudet filbyte

27.

Påbjuden körriktning

Påbjuden vänstersväng

Varning för trafik från vänster

28.

Endast tillåtet för gående utan cykel

Påbjuden gång och cykelbana

Endast tillåtet för gående med cykel

29.

Varning för gående och cyklister

Gående ska se upp för cyklister

Påbjudna gång och cykelbanor

30.

Gågata

Varning för gående

Barn endast i sällskap med vuxen

32.

Påbjuden cykelbana

Förbud mot trafik med cykel

Påbjuden cykeltrafik förbjuden

31.

Område för lek och idrott

Privat lekplats

Gångfartsområde

33.

Parkeringsförbud på vändplats

Återvändsväg

Varning för T-korsning

34.

Automatisk trafikövervakning

Hastighetskontroll

Förbud att filma

35.

Fortsätt rakt fram

Stanna vid vägkanten

Minska hastigheten

36.

Minska hastigheten

Stopp

Varning för bred last

37.

Stanna

Du har företräde

Gult ljus har ingen betydelse

38.

Varning för spårvagn

Gör dig startklar

Särskild försiktighet ska iakttas

39.