Facit2
 • gendok1 • Facit2
 
Facit 2

Kluriga uppgiften

Utifrån det vi vet så kopplar man upp sig på SVAR väljer Folkräkningen 1900 och alla län

1.Sedan vet vi att han heter Johan August men väljer "del av namn" (gör alltid det vid alla sökningar) istället för "exakt"


2. Vi vet att han heter Emanuelsson i efternamn och väljer även där "del av namn"


3. Vi vet att han är en man


4.. Vi vet att han är gift

Vi får 24 stycken träffar och går igenom dem alla för att leta efter Johan August Emanuelsson med en hustru som heter Hulda och tre barn som heter Martin, Hildur och Elsa. Vi hittar dem i Södermanland och ser då att hon heter Johansson i efternamn som det faktiskt stod i exemplet.