Sjöliv2.jpgSjölivsturen

Välkommen till en båttur i trakterna av Dalarö och Utö.

Under många av bilderna finns positionen angiven.
Försök att hitta positionen i sjökortet och jämför hur det ser ut där med bilden i verkligheten.
Skrolla ner för att titta på bilderna.

Bild 1B.jpg

Bild 1  Askfatshamnen
59o 08,12'  018o 24,10'
Bild 2B.jpg

Bild 2  Askfatshamnen med gästhamnsskylt
59o 08,12'  018o 24,10'
Bild 3B.jpg

Bild 3  Askfatshamnen
59o 08,12'  018o 24,10'Bild 4B.jpg

Bild 4  Infarten till Dalarö Kanal (DK),
gästhamnen om styrbord.Bild 5B.jpg

Bild 5  B=053o
Inpasserar DK från sydväst.
Bild 6B.jpg

Bild 6  Inpasserar DK på nordostgående kurs.
Bild 7B.jpg

Bild 7  Passerar södra bron. Obs! brohöjden.
Bild 8B.jpg

Bild 8  Passerar södra bron. Obs! brohöjd och fartbegränsning.


Bild 9B.jpg

Bild 9  I Dalarö Kanal. Passerar norra bron.


Bild 10B.jpg

Bild 10  Utpasserar DK mot Vadviken.
Bild 11B.jpg

Bild 11  Fartbegränsning 7 knop i Vadviken.Bild 12B.jpg

Bild 12  B=220o  Inpasserar DK från nordost.


Bild 13B.jpg

Bild 13  Passerar norra bron på sydvästgående kurs.Bild 14B.jpg

Bild 14  Passerar södra bron på sydvästgående kurs.


Bild 15B.jpg

Bild 15  Passerar södra bron på sydvästgående kurs. Obs! skyltningen.


Bild 16B.jpg

Bild 16  Dalarö färjeläge, hamn och bryggor.
59o 07,70'  018o 24,32'   B=347o

Bild 17B.jpg

Bild 17  Jutholmens fyr. Fl (2) 6s.
59o 07,57'  018o 24,40'   B=163o


Bild 18B.jpg

Bild 18  Dyk- och ankringsförbud samt kabel på Jutholmen.
59o 07,46'  018o 24,35'   B=114o


Bild 19B.jpg

Bild 19  Ankringsförbud samt elkraftkabel på Jutholmen.
59o 07,46'  018o 24,40'   B=114o

Bild 20B.jpg

Bild 20  Aspskärs fyr. Q.
59o 06,90'  018o 23,80'   B=147o


Bild 21B.jpg

Bild 21  Dalarö Skans. Obs! den gamla semaforen.
59o 06,73'  018o 23,60'   B=291o


Bild 22B.jpg

Bild 22  F.d. Dalarö fyr (exting) betyder att den numera är släckt.
59o 06,70'  018o 23,37'   B=293oBild 23B.jpg

Bild 23  Grön farledsboj markerar ledens huvudriktnings styrbordsida.
59o 06,62'  018o 23,39'   B=220o